Yritysyhteistyö Stimuluksen kanssa
Stimulus ry on Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestömme on perustettu jo vuonna 1962 ja tällä hetkellä jäseniä on jo noin 410. Suomen suurimpana psykologian ainejärjestönä, ja yhtenä yliopistomme aktiivisimmista ainejärjestöistä voimme tarjota monenlaista näkyvyyttä yrityksellenne erityisesti Jyväskylän alueella. Ainejärjestömme järjestää runsaasti koulutuksia, tutustumiskäyntejä, luku- ja kirjoituspiirejä, keskustelutilaisuuksia, virkistystoimintaa ja hyväntekeväisyystapahtumia jäsenistölleen. Vuosittain tapahtumia on noin 50.

Mainosbanneri kotisivuillamme tai muu verkkomarkkinointi

 • Tyylikkäillä sivuillamme vierailevat opiskelijamme, muiden ainejärjestöjen opiskelijat, laitoksen henkilökunta ja poikkeuksellisen suuri määrä psykologiaa opiskelemaan hakevia nuoria
 • Banneriin on helppo liittää suora linkki omille kotisivuillenne
 • Meidän on mahdollista markkinoida kampanjoitanne sähköpostitse sekä Facebookissa, ja saada siten aikaan lisänäkyvyyttä yrityksellenne

Mainos opiskelijahaalareissamme

 • Keskimääräinen opiskeluaikamme on n. 6 vuotta, ja tänä aikana haalarimme kiertävät useissa opiskelijoiden tapahtumissa ympäri Jyväskylää ja Suomea
 • Keltaiset haalarimme takaavat parhaan mahdollisen näkyvyyden mainoksellenne
 • Keltaisiin haalareihin liitetään tavanomaisesti mielikuva tervehenkisestä opiskelusta ja hyvinvoinnin lisäämisestä sekä muiden opiskelijoiden, henkilökunnan että kaupunkilaisten keskuudessa
 • Haalareita on vuosittain painettu jopa noin 70 kpl
 • Haalarimainos on mahdollista saada suorana painatuksena kankaalle tai vaihtoehtoisesti erillisesti tilattavana haalarimerkkinä

Mainos ainejärjestölehti Ärsykkeessä

 • Ärsykkessä on psykologiaan liittyviä juttuja, haastatteluja ja raportteja
 • Ärsyke-lehden lukijakuntaa ovat ainejärjestömme jäsenet, psykologian laitoksen henkilökunta ja muut toiminnastamme kiinnostuneet
 • Ärsyke ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Tuotteidenne tai palveluidenne kohdennettu mainonta jäsenillemme

 • Tarjoamalla pieniä alennuksia tuotteistanne/palveluistanne voimme ohjata opiskelijoita asiakkaiksenne, jolloin saatte suoraa hyötyä yhteistyöstä
 • Stimulustarralla annettava alennus lisää näkyvyyttänne opiskelijoidemme keskuudessa

Yhteistyöterveisin,

Stimulus ry

Yritysvastaavat Julia Järvinen ja Kristiina Mikkonen
yritys@stimulus.fi