Sektoritoiminta


Sosiaalipoliittinen toiminta


Stimuluksen sosiaalipolitiikka koostuu yhdessä JYY:n kanssa käytävästä keskustelusta ja toteutetusta toiminnasta.


Stimuluksen sopotoimintaa johtaa sopovastaava, joka osallistuu JYY:n sosiaalivaliokunnan kokouksiin, joita pidetään noin kerran kuussa. Kyseisiin kokouksiin osallistuu myös sopovastaavia monista muista ainejärjestöistä.


Sopovaliokunnassa keskustellaan sosiaalipoliittisesti ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi opintotuista, esteettömästä opiskelusta, tasa-arvoisesta avioliittolaista ja toimeentuloasioista. Keskustelun aiheena ovat myös oman yliopistomme sisäiset asiat, kuten esimerkiksi sisäilmaongelmat ja terveysasiat.


Stimuluksen ja JYY:n sopotoiminnan tarkoituksena on pyrkiä luomaan olosuhteet, joissa kaikilla olisi mahdollista tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti opiskeluympäristössä.


Sosiaalipolitiikasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Stimuluksen sopoon (sopo(at)stimulus.fi).


Lisätietoja JYY:n sosiaalitoiminnasta saa JYY:n sivuilta .KV-toiminta


kv

Stimuluksen kansainvälisestä toiminnasta vastaavat pääasiassa KV-vastaavat sekä tämän apuna toimiva KV-tiimi.


KV-toiminnan tarkoitus on kansainvälistää suomalaisia opiskelijoita ja kotiuttaa vaihto-opiskelijoita Suomeen . Tavoitteena on myös tutustuttaa vaihtareita ja suomalaisia psykologian opiskelijoita toisiinsa.


KV-vastaavat ja -tiimi järjestävät monenlaisia yhteisiä illanviettoja, joissa on mahdollisuus puhua englantia ja tutustua psykologian opiskelijoihin eri puolilta maailmaa. KV-toimintaan pääsee helposti mukaan osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.


KV-tiimistä ja tapahtumien järjestämisestä innostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä KV-vastaaviin.


Vaihtareille ja Jyväskylän psykan opiskelijoille tehdään aina Facebookkiin omat ryhmät. Kevään 2018 international - ryhmän löydät International Psychology Students of JYU (Autumn 2018) -linkistä.Koulutuspoliittinen toiminta
Stimuluksella kopotoiminta on jakaantunut eri sektoreiden opiskelijaedustajien, opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijaedustajien ja koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon välille. Sektoreiden ja opetuksen kehittämistyöryhmän edustajat keräävät kaikilta kursseilta kurssipalautteet, käsittelevät niitä sektoreiden kokouksissa henkilökunnan kanssa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa esille sektoreiden kokouksissa sekä opetuksiin ja kursseihin liittyvissä asioissa. Näin opiskelijat pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti opetukseen ja kurssien laatuun sekä pysymme perillä laitoksella tapahtuvista asioista. Koulutuspoliittinen vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden, sektoreiden opiskelijaedustajien, Stimuluksen hallituksen, muiden yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kopojen ja JYYn välillä ajaen opiskelijoiden etua.


Mitkä ihmeen sektorit?


Psykologian laitoksen opetuksessa on edustettuna neljä sektoria ja kaksi työryhmää: persoonallisuus- ja työpsykologia, kehityspsykologia, neuropsykologia ja kliininen psykologia sekä menetelmätyöryhmä ja ammatillinen työryhmä. Sektoreihin kuuluu myös 2-4 opiskelijaedustajaa, joiden tehtävä on kerätä palautetta, osallistua sektoreiden kokouksiin ja välittää tietoa Stimuluksen ja laitoksen välillä. Kansainvälisyys asioista vastaa Stimuluksen kansainvälisyyssektori, johon kuuluu kaksi sektoriedustaa ja itse KV-vastaavat. Lisäksi laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmään kuuluu 3 opiskelijaedustajaa. Jokaiselle sektorille on Stimpan kaapissa oma kansio, joihin palautteiden koosteet kootaan. Sektoreiden opiskelijaedustajat pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu laitoksella.


Miksi kurssipalautteet ovat tärkeitä?


Kuten monet ovat jo huomanneet, jokaiselta psykologian kurssilta kerätään kurssipalaute. Kurssipalaute saatetaan kerätä paperisena versiona viimeisellä luennolla tai tentissä tai palautetta voidaan antaa kurssin jälkeen Korpissa. Palautteiden kerääminen onkin Stimuluksen koulutuspoliittisen toiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ai miksikö? Koska palautteet vaikuttavat oikeasti opetuksen kehittämiseen.


Sektoreiden opiskelijaedustajat keräävät jokaiselta kurssilta kurssipalautteet ja palautteiden koonnit käsitellään laitoksen sektorikokouksissa. Kyselyt ovat täysin anonyymejä eikä niistä tehtyä koostetta pysty yhdistämään yksittäisiin henkilöihin. Opiskelijoiden palautteet kiinnostavat henkilökuntaa ja niiden perusteella on monenlaisia uudistuksia ja muutoksia opetukseen. Esimerkiksi loppukoe on uusittu palautteiden ja kokemusten perusteella ja orientoiva harjoittelu on otettu osaksi opetusta. Lisäksi yksittäisiä kursseja pyritään jatkuvasti kehittämään opiskelijoiden palautteiden pohjalta ja esimerkiksi erilaisia opetusmuotoja on pyritty lisäämään resurssien mukaan.

Kurssipalautteiden täyttäminen onkin erittäin tärkeää kurssien kehittämisen kannalta. Muistathan siis täyttää kurssipalautelomakkeet kurssien jälkeen. Palautteiden avulla jokainen pääsee osalliseksi Stimuluksen koulutuspoliittista toimintaa.Lisätietoja voi kysellä koulutuspoliittiselta vastaavalta (kopo(at)stimulus.fi)


Kurkkaa Jyväskylän Psykalaisten Psykologia-Kopo JYU Facebook -ryhmä!


Lomakkeet ja oppaat -sivulla pääset tutustumaan koulutuspoliittiseen materiaaliimme.KehitysyhteistyöStimuluksen kehitysyhteistyössä on maailmanparantamisen ja yhdessä tekemisen meininkiä. Ainejärjestömme suurimpia projekteja ovat tällä hetkellä kummius ja vuotuiset pikkujoulujen arpajaiset. Stimuluksella on 8-vuotias kummitytär Senegalissa lastenoikeusjärjestö Planin kautta. Pikkujoulujen arpajaisten tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä kotimaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Tästä esimerkkeinä mielenterveystyö ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Sivuille on tulossa asiasta lisätietoa.


Stimppavoimin osallistuttiin vuonna 2015 SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen jalkautumalla kerääjiksi kaduille. Yhdessä PSV Jyväskylän aktiivien kanssa toteutettiin joululahjakeräys turvapaikanhakija lapsille. Vapputapahtumissa pullonkeräystempauksilla on tuettu JYY:n kehitysyhteistyöhanketta Intiassa ja omaa kummitoimintaamme. Yhteistyössä niin Stimuluksen, Kepsy:n kuin PSV- Jyväskylän kanssa järjestettiin onnistuneita ja informatiivisia koulutustapahtumia, joiden aiheena olivat maahanmuutto ja pakolaistyöhön liittyvät teemat sekä psykologisen työn erityispiirteet maahanmuuttopalveluissa.


Kehy-toimintaan ja sen ideointiin on mahdollista osallistua jokaisen stimppalaisen, vaikkka kehy-vastaavan harteilla on huolehtia toiminnan järjestämisestä ja esimerkiksi kirjeenvaihdosta kummilapsemme kanssa. Mikäli halajat parantaa maailmaa (tai kehittää kehitysyhteistyötämme) keltaiset toverit apunasi, käy tuumasta toimeen ja ehdota kehy- vastaavalle (kehy@stimulus.fi) tai Stimuluksen hallitukselle mahdollisia toiminnan muotoja, toiveita tai tempauksia! Ja hanki tietysti Maailmanparantaja haalarimerkki, sillä kummiutemme mahdollistuu sen avulla :)


Löydät PSV:n myös Facebookista PSV -Jyväskylä -ryhmästä.


Ympäristötoiminta
Stimuluksen ympäristötoiminnasta vastaa Stimuluksen oma ympäristövastaava. Ympäristövastaava on hallituksen ulkopuolinen pesti. Stimulus on hyvin valveutunut ympäristöasioissa, ja tätä todistaa JYY:n ympäristökilpailun voittaminen vuonna 2011. Stimulus pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisempään ja ekologisempaan toimintatapaan.


Ympäristöystävällisyys näkyy Stimuluksessa monitasoisesti. Stimulus omistaa omat muovimukinsa, jotka ovat ahkerassa käytössä hallituksen kokouksissa. Kokouksissa ei tulosteta paperisia esityslistoja, vaan esityslistat heijastetaan projektorilla kaikkien nähtäväksi. Näin pyritään välttämään turhaa paperin kulutusta. Stimulus suosii mahdollisuuksien mukaan luomu- ja Reilun Kaupan tuotteita muun muassa kahvin ostamisessa. Tapahtumat pidetään ympäristöystävällisinä muun muassa kierrättämällä pulloja ja varmistamalla, ettei luontoon jää roskia. Stimulus on myös laittanut erilaisten tapahtumien arpa-lipukkeista tulleet rahat hyväntekeväisyyteen.


Ympäristöaiheisia tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ympäri vuotta. Stimuluksen omista ympäristötapahtumista saat tietoa nettisivuilta tapahtumat-osiosta tai sähköpostilistalta. JYY pitää yllä myös omaa ympäristölistaa, jossa on tietoa ajankohtaisista ympäristöasioita ja -tapahtumista.


Jos haluat tietää enemmän Stimuluksen ympäristötoiminnasta tai sinulla on ehdotuksia, jolla voisimme tehdä Stimuluksesta vielä ekologisemman, otathan reippaasti yhteyttä Stimuluksen ympäristövastaavaan.