Lomakkeet ja oppaat
Tietosuojailmoitus


Tietosuojailmoitus – Selonteko Stimuluksen keräämistä henkilötiedoista ja niiden käytöstä.

Lomakkeet


Kulukorvauslomake – Tällä voit hakea Stimulukselta korvauksia kokouksissa. Muista liittää mukaan kuitti.

Sähköinen kulukorvauslomake – Tällä voit hakea Stimulukselta korvauksia sähköisesti. Täytä lomake avaamalla se, lataa laitteellesi (jos muokkaat selaimessa, valitse lataus "muutosten kanssa/with your changes") ja lähetä täytetty lomake taloudenhoitajalle talous@stimulus.fi allekirjoitusta varten. Muista lähettää myös kuva kuitista.

Kurssipalautelomake – Tämä on yleinen paperisen kurssipalautelomakkeen muoto.

Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset -kurssin palautelomake – Kliinisen sektorin PSYS302-kurssin palautelomake.

Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot-kurssin palautelomake – Kliinisen sektorin PSYS303-kurssin palautelomake.

Oppaat


Stimppalaisen opas – Opas siitä, mitä jokaisen stimppalaisen tulisi ehdottomasti tietää. Sitsit & what-not.

Jyväskylän yliopiston opinto-opas – Täältä löydät kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaiset opinto-oppaat.

Stimuluksen sektoriopas – Kaikki olennainen sektoriedustajan toiminnasta.

Kandidaatintutkielman ohjeet – Psykologian laitoksen antamat ohjeet kandityön tekemiseksi.

Pro gradu -tutkielman ohjeet – Psykologian laitoksen gradun tekemiseen liittyvät ohjeet.

JYY:n koulutukset ja oppaat – Yhdistystoimintaan liittyviä ohjeita.

JYY:n opiskelijan ympäristöopas – Tämän lukemalla opit, kuinka ylläpitää luontoa säästävää elämäntapaa opiskelijana.

JYY:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-opas järjestöille – Konkreettisia keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi järjestöissä.

Opiskelijan oikeudet – Minkälaisia oikeuksia yliopistomaailmassa on kunnioitettava?

Psykologian opiskelijoiden palkkakoulutus 2013 – Suomen Psykologiliiton järjestöpäällikkö Max Ervastin pitämän palkkakoulutuksen diat vuodelta 2013. Tietoa psykologin palkasta ja työllistymisestä.

Ympäristöaiheisia linkkejä ja vinkkejä – Ympäristöasioista kiinnostuneille.