Psyli


Suomen Psykologiliiton kotisivut


Psyli eli Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka on perustettu vuonna 1957. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Tällä hetkellä liitossa on noin 6 500 jäsentä, joista 1100 on opiskelijoita. Yli 90 prosenttia suomalaisista psykologeista on järjestäytynyt Psykologiliittoon. Psyliin voi liittyä jo opiskeluvaiheessa. Liittymällä Psyliin saa muun muassa kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvän Psykologi-lehden sekä ilmaista neuvontaa kaikissa harjoitteluun ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Psykologian opiskelijat voivat tietyin edellytyksin liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Opiskelijan jäsenmaksu on 12 euroa vuodessa. Jos opiskelijajäsen liittyy työttömyyskassaan, hänen jäsenmaksunsa on työssäoloajalta sama kuin muidenkin palkansaajajäsenten, eli 1,25 prosenttia bruttotulosta. Psyliin liitytään täyttämällä liittymislomake, joka lähetetään paikallisjärjestön eli Kepsyn jäsensihteerille, joka on Markus Ilkka (yhteystiedot alempana).


Haluatko jäseneksi?

Psyli löytyy myös Facebookista. Psylin opiskelijasihteerinä toimii Lisa Holopainen, opiskelijaneuvonta@psyli.fi, joka vastaa opiskelija-asioihin liittyvästä neuvonnasta.


Psykologiliiton opiskelijoille pitämä palkkakoulutus 2013


KePsy


Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry (KePsy) on kolmanneksi suurin Psykologiliiton kahdeksastatoista jäsenyhdistyksestä. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on noin 700 henkilöä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu jäsenistön etujen valvominen, ay-, koulutus- ja virkistystapahtumien järjestäminen sekä julkiseen keskusteluun alueellisesti vaikuttaminen. Tämä lisäksi yhdistyksen johtokunta osallistuu liiton toimintaan organisoimalla edustuksen liiton eri toiminta-alueilla (esimerkiksi liittovaltuustossa ja toimikunnissa) sekä hyväksymällä liiton uudet jäsenet.

Keski-Suomen alueella psykologiaa opiskelevat tai psykologin toimessa työskentelevät Psykologiliiton jäseniksi haluavat liittyvät samalla myös Keski-Suomen Psykologiliiton jäseniksi. Liittyminen kannattaa jo opiskeluvaiheessa, sillä se tuo mukanaan monia etuja aina yhdistyksen tapahtumiin osallistumisoikeudesta kaikkiin liiton jäsenetuihin ja palveluihin (kts. jäsenedut). Liittyminen onnistuu lähettämällä Psykologiliiton nettisivuilta täältä löytyvän liittymislomakkeen yhdistyksen jäsensihteerille osoitteeseen Markus Ilkka, Toritie 26 F 1, 40520 Jyväskylä. Hakemukset hyväksytään noin kuukauden välein järjestettävissä johtokunnan kokouksissa.

KePsy:n nettisivuilta osoittesta www.kepsy.fi voi käydä tarkistamassa esimerkiksi yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja tulevat tapahtumat sekä saada lisätietoa yhdistyksestä. KePsy löytyy nyt myös Facebookista.