Koulutuspoliittinen toiminta
Stimuluksella kopotoiminta on jakaantunut eri sektoreiden opiskelijaedustajien, opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijaedustajien ja koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon välille. Sektoreiden ja opetuksen kehittämistyöryhmän edustajat keräävät kaikilta kursseilta kurssipalautteet, käsittelevät niitä sektoreiden kokouksissa henkilökunnan kanssa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa esille sektoreiden kokouksissa sekä opetuksiin ja kursseihin liittyvissä asioissa. Näin opiskelijat pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti opetukseen ja kurssien laatuun sekä pysymme perillä laitoksella tapahtuvista asioista. Koulutuspoliittinen vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden, sektoreiden opiskelijaedustajien, Stimuluksen hallituksen, muiden yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kopojen ja JYYn välillä ajaen opiskelijoiden etua.


Mitkä ihmeen sektorit?


Psykologian laitoksen opetuksessa on edustettuna neljä sektoria ja kaksi työryhmää: persoonallisuus- ja työpsykologia, kehityspsykologia, neuropsykologia ja kliininen psykologia sekä menetelmätyöryhmä ja ammatillinen työryhmä. Sektoreihin kuuluu myös 2-4 opiskelijaedustajaa, joiden tehtävä on kerätä palautetta, osallistua sektoreiden kokouksiin ja välittää tietoa Stimuluksen ja laitoksen välillä. Kansainvälisyys asioista vastaa Stimuluksen kansainvälisyyssektori, johon kuuluu kaksi sektoriedustaa ja itse KV-vastaavat. Lisäksi laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmään kuuluu 3 opiskelijaedustajaa. Jokaiselle sektorille on Stimpan kaapissa oma kansio, joihin palautteiden koosteet kootaan. Sektoreiden opiskelijaedustajat pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu laitoksella.


Miksi kurssipalautteet ovat tärkeitä?


Kuten monet ovat jo huomanneet, jokaiselta psykologian kurssilta kerätään kurssipalaute. Kurssipalaute saatetaan kerätä paperisena versiona viimeisellä luennolla tai tentissä tai palautetta voidaan antaa kurssin jälkeen Korpissa. Palautteiden kerääminen onkin Stimuluksen koulutuspoliittisen toiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ai miksikö? Koska palautteet vaikuttavat oikeasti opetuksen kehittämiseen.


Sektoreiden opiskelijaedustajat keräävät jokaiselta kurssilta kurssipalautteet ja palautteiden koonnit käsitellään laitoksen sektorikokouksissa. Kyselyt ovat täysin anonyymejä eikä niistä tehtyä koostetta pysty yhdistämään yksittäisiin henkilöihin. Opiskelijoiden palautteet kiinnostavat henkilökuntaa ja niiden perusteella on monenlaisia uudistuksia ja muutoksia opetukseen. Esimerkiksi loppukoe on uusittu palautteiden ja kokemusten perusteella ja orientoiva harjoittelu on otettu osaksi opetusta. Lisäksi yksittäisiä kursseja pyritään jatkuvasti kehittämään opiskelijoiden palautteiden pohjalta ja esimerkiksi erilaisia opetusmuotoja on pyritty lisäämään resurssien mukaan.

Kurssipalautteiden täyttäminen onkin erittäin tärkeää kurssien kehittämisen kannalta. Muistathan siis täyttää kurssipalautelomakkeet kurssien jälkeen. Palautteiden avulla jokainen pääsee osalliseksi Stimuluksen koulutuspoliittista toimintaa.Lisätietoja voi kysellä koulutuspoliittiselta vastaavalta (kopo@stimulus.fi)


Kurkkaa Jyväskylän Psykalaisten Psykologia-Kopo JYU Facebook -ryhmä!


Lomakkeet ja oppaat -sivulla pääset tutustumaan koulutuspoliittiseen materiaaliimme.