Tapahtumat → Toimarikokous

Toimarikokous

Ajankohta: 27.11.2017 klo. 16:15

Paikka: AgC132!

Tyyppi: KokousVuoden viimeinen kokous, missä on tarjolla runsain määrin toimihenkilöpestejä. Myös hallitus 2017 viettää kokousta jäähyväistunnelmissa!

Kokous on niin sanottu toimarikokous, sillä nyt aukeaa monia toimihenkilöpestejä haettavaksi. Nyt on erinomainen mahdollisuus astua mukaan Stimuluksen toimintaan, jos ovi hallitustoimintaan ei auennut tai pienempikin korsi riittää kannettavaksi. Myös tapahtumajaostoon jäi yksi paikka täytettäväksi ja tämä on bilevastaavan pesti.

Haettavana on seuraavat pestit:
 
 • Bilevastaava
  Bilevastaavan, kuten muiden tapsajaostolaisten, tehtävät sovitaan yhdessä tulevan vuoden tapsojen kanssa. Bilevastaava ottaa haltuunsa esimerkiksi lukukauden alkujen kickstart-bileet, sitsijatkot ja yleisemminkin ns "baaribileet". Mahdollisesti myös jonkinlaista suunnittelu- ja toteutusapua vapun ajan rientoihin tullaan varmaankin kysymään. Tapahtumajaostot toimivat ikään kuin aputapsoina!

 • Sosiaalipoliittinen vastaava
  Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii tasa-arvoon ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hän osallistuu JYYn sosiaalipoliittisen valiokunnan toimintaan ja informoi siellä esille tulleista asioista Stimuluksen hallitusta ja jäseniä.

 • Ruokavastaavat (2kpl)
  Ruokavastaavat valitsevat ja hankkivat ruuat Stimuluksen kokouksiin sekä hoitavat kahvinkeiton ja muut järjestelyt. Ilokiven hallituskabinetissa kokoonnuttaessa ruokavastaavat myös hakevat tilan avaimen Ilokiven toimistosta aikaisemmin päivällä. Lisäksi pestiin kuuluu ainejärjestön tapahtumien, bileiden ja kahvitusten tarjoilusta huolehtiminen niin sovittaessa. Pestinhaltija saa pitää ylijääneet ruuat.

 • PSV-vastaava
  PSV-vastaavan tehtävänä on huolehtia Stimuluksen ja Psykologien Sosiaalisen Vastuun Jyväskylän paikallisryhmän välisestä yhteistyöstä. Vastaava osallistuu paikallisryhmän tapaamisiin ja tiedottaa opiskelijoille toiminnasta. Pestin tarkoituksena on myös mahdollistaa paikallisryhmän toiminnan jatkuvuus kutsumalla kokoon lukuvuoden ensimmäinen tapaaminen syksyisin. Lisäksi toimihenkilön toimenkuvaan kuuluu uusien kiinnostuneiden rekrytointi opiskelijoiden joukosta.

 • Kv-vastaavat (2kpl)
  KV-vastaavan tehtävä on saattaa yhteen suomalaisia psykologian opiskelijoita sekä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Tarkoituksena on sekä kansainvälistää suomalaisia opiskelijoita että kotiuttaa vaihtareita Suomeen. KV-vastaavan pestin ympärille on rakennettu KV-tiimi, joka yhdessä järjestää vuoden aikana useammanlaisia kansainvälisiä tapahtumia. KV-vastaavan täytyy järjestää kerran vuodessa vaihtoilta, jossa vaihdossa olleet suomalaiset sekä vaihtarit kertovat kokemuksistaan vaihto-opiskelusta kiinnostuneille. Muut järjestettävät tapahtumat ovat vapaasti tiimin päätettävissä. Lisäksi KV-vastaavan tehtäviin kuuluu Stimuluksen tapahtumien kääntäminen englanniksi ja niistä tiedottaminen vaihtareille sekä tärkeimpien kansainvälisten asioiden välittäminen Stimuluksen sähköpostilistalle. Myös JYY:n KV-valiokunnan sekä Stimuluksen kokouksiin on hyvä osallistua aina kuin mahdollista.

 • Työ- ja organisaatiopsykologian sektoriedustaja
  Sektoriedustajat osallistuvat sektorinsa kokouksiin psykologian laitoksen henkilökunnan kanssa ja välittävät tietoa Stimuluksen ja laitoksen välillä. Kliininen sektori kokoontuu viikoittain ja muut sektorit harvemmin, esimerkiksi pari kertaa vuodessa. Sektoriedustajat myös keräävät palautetta sektorilleen kuuluvilta kursseilta ja käyvät palautteista laadittuja koosteita läpi opetushenkilökunnan kanssa sektorikokouksissa. Tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yhteistyössä laitoksen kanssa. Sektoriedustajat työskentelevät hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan ohjeistuksessa.

 • Metodiopintojen työryhmän opiskelijaedustaja
  Metodiopintojen työryhmä koostuu Psykologian laitoksen metodiopetuksesta vastaavista henkilökunnan jäsenistä sekä kahdesta opiskelijaedustajasta jotka osallistuvat metodityöryhmän kokouksiin ja keräävät kurssipalautetta menetelmäkursseilta. Palaute esitellään henkilökunnalle ryhmän kokouksissa. Uutta sisältöä pestiin on tuonut vuoden 2017 alusta voimaan tullut tiedekuntamuutos jossa psykologian laitos siirtyy kasvatustieteiden kanssa samaan tiedekuntaan joten työryhmä on syksystä asti kokoustanut kasvatustieteiden vastaavien metodiryhmien kanssa.


Kuinka haen pestiin? Pestiin voi ilmoittaa halukkuutensa paikan päällä kokouksessa. Useamman hakijan tapauksessa äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä lyhyiden esittelyiden jälkeen. Mikäli olet estynyt tulemaan paikalle, voit hakea pestiä lähettämällä pj.n sähköpostiin lyhyen esittelyviestin, joka luetaan kokouksessa. Ennakkohakemus tulee lähettää viimeistään ma 27.11. klo 12 mennessä.
 
Lisätietoa pesteistä ja hausta voi kysellä puheenjohtajalta!
 
Henkilövalintojen lisäksi kokouksessa arvotaan strategiakyselyn palkinnot, keskustellaan tulevan hallituksen koulutusviikonlopun kustannuksista ja suunnataan katsetta jo tulevaan vuoteen.
 
Lämpimästi tervetuloa vuoden viimeiseen kokoukseen!! :)