Tapahtumat → Ekskursio NMI:n lastentutkimusklinikalle

Ekskursio NMI:n lastentutkimusklinikalle

Ajankohta: 15.3.2016 klo. 12:30

Paikka: Niilo Mški -instituutti, Asemakatu 4

Tyyppi: ExcursioLuvassa oiva tilaisuus kaikille lasten kanssa työskentelystä kiinnostuneille! Oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimukseen ja tutkimuksen kehittämiseen keskittyneen Niilo Mäki -instituutin yhteydessä toimii lastentutkimusklinikka, joka on erikoistunut lasten oppimisen esteiden tutkimiseen ja oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Sen ylläpidosta ja toiminnasta vastaa NMI:n rinnalla Jyväskylän Perheneuvola.

Tutustumiskäynnin ajankohta on tiistai 15.3. klo 12:30-13:30. Instituutti sijaitsee osoitteessa Asemakatu 4 (3.krs) ja mukaan mahtuu kaikkiaan 30 stimppalaista (29 iloista joukkiolaista + ekskuvastaava).

Ilmoittautuminen alkaa ti 8.3. klo 12 ja päättyy la 12.3. klo 16. Kertaa ilmoittautumisen säännöt täältä!

Lastentutkimusklinikalla tehtävän työn kuvaus tiivistettynä NMI:n sivuilta:

  • Lastentutkimusklinikalla tehdään oppimisvaikeuksien jatkotutkimuksia ja kuntoutustarpeen arvioita sekä käytännön kuntoutustyötä. Oppimisvaikeuksien jatkotutkimukset tehdään, kun tarvitaan lisätietoa, mistä lapsen oppimisvaikeuksissa on kysymys.
  • Kuntoutustarpeen arvioon tullaan, kun kyseessä on kapea-alainen oppimisvaikeus, joka hankaloittaa lapsen arkea kodin ja koulun tukitoimista huolimatta. Kuntoutustarpeen arviossa päivitetään tämän hetken tilanne oppimistaitojen osalta, kartoitetaan lapsen tukitoimet ja niiden riittävyys sekä selvitetään tarvitseeko lapsi kodin ja koulun tehostetun tuen lisäksi kuntoutusta. 
  • Lapsen oppimisvaikeuksien jatkotutkimuksissa ja kuntoutustarpeen arvioissa tarjotaan vanhemmille suunnattua ohjausta ja neuvontaa. Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien kanssa suunnitellaan lapsen tarvitsemaa tukea.
  • Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea lasta, jotta hän tulee paremmin toimeen oppimisvaikeutensa kanssa. Toisaalta harjoitellaan lapselle vaikeaa taitoa ja toisaalta tuetaan häntä hyödyntämään vahvuuksiaan. Lapsen kuntoutuksen ja verkoston tuen suunnittelu perustuu tutkimuksissa saatuun tietoon. Lapsen kuntoutuksen rinnalla voi olla vanhempien ohjausta ja neuvontaa sekä koulun henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa. Kuntoutuksen sisällöt suunnitellaan aina kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja sen hetkisen tilanteen mukaan.
  • Lapsen kuntoutus voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäkuntoutuksena. Tavoitteena on vahvistaa lapsen taitoja ja itsetuntoa oppijana. Lastentutkimusklinikka toimii useita eri tyyppisten oppimisvaikeuksien kuntoutukseen tähtäävää ryhmää.
  • Kliinisen arviointi- ja kuntoutustyön ohella kerätään jatkuvasti tietoa instituutin tutkimus- ja kehittämishankkeita varten.

Kertaus:

Mitä? Eksku NMI:n lastentutkimusklinikalle

Milloin? 15.8. klo 12:30

Missä? Asemakatu 4, 3. krs

Ilmo? 8.3. klo 12! 

 Lisätietoa: http://www.nmi.fi/fi/lastentutkimusklinikka

HUOM ilmoon liittyen!! Ilmoittautumisessa on käytössä hallituksen kevätkokouksessa esitetty ehdotus reilummasta ilmoittautumisesta, jotta mahdollisimman moni stimppalainen pääsisi nauttimaan ekskutarjonnasta. Etusijalla ilmoittautumisessa ovat ne Stimuluksen jäsenet, jotka eivät kuluvan lukukauden aikana ole vielä ekskuille osallistuneet. Ilmoittautumisen lisätietoihin tulee siis ilmoittaa, oletko ilmoittautunut ja osallistumassa turvakotiekskulle ke 9.3. Kirjoita siis lisätietoihin 1, jos olet ja 0, jos et.

Kyseessä on kokeilu, jonka toimivuutta arvioidaan koko ajan. Jos mieleesi siis juolahtaa kehitysehdotuksia tai muita ajatuksia ilmoittautumisen toimivuuteen liittyen, ota ihmeessä yhteyttä (ekskursio@stimulus.fi)!


Ilmoittautuminen on sulkeutunut.