Matka-avustukset


Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen nykyinen matka-avustuskanta on se, että he korvaavat yhden opiskelijan Efpsa-kongressimatkan suuruisen summan per vuosi. Stimulukselle voi lähettää hakemuksia, joiden perusteella laitokselta tuleva korvaussumma jaetaan tasan hakijoiden kesken. Muihin kongressimatkoihin kannattaa hakea avustusta alla mainituista kohteista.


Lähetä matka-avustushakemuksesi osoitteeseen pj@stimulus.fi. Mukana tulee olla erittely kuluista kuitteineen ja selvitys muista haetuista tuista.


Muut matka-avustustahot:

Keski-Suomen psykologiyhdistys eli KEPSY ry:n jäsenet voivat hakea joka toinen vuosi matkaraha-avustusta. Tämä edellyttää pienen raportin kirjoittamista reissusta. Hakemukset voi lähettää Kepsyn talousvastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät täältä


Psykologien yhteistyöjärjestö PYRYn matka-avustuksia voi hakea kerran vuodessa. Haku on aiempina vuosina alkanut joulukuun alussa ja päättynyt helmikuun lopussa. Tarkempaa tietoa löytyy googlettamalla Pyry ja matka-avustukset.


Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto eli SPOL ry myöntää matka-avustuksia tiettyihin matkoihin liittyen, jotka ovat sidoksissa EFPSA:aan, kuten EFPSA Congress, European Summer School ja Train the Trainers Summer School. SPOL ry tukee myös NPS-konferenssiin osallistujia.